Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

NEMOCNICE STRAKONICE - PŘÍTOMNOST TŘETÍ OSOBY PŘI PORODU

NEMOCNICE STRAKONICE - PŘÍTOMNOST TŘETÍ OSOBY PŘI PORODU

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. 16214/2020-1/MIN/KAN, které nabylo účinnosti dne 16. 4. 2020 v 00.00 hod., umožňuje Nemocnice Strakonice, a.s. přítomnost třetí osoby při porodu při splnění následujících podmínek

- třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti

- díky stavebnímu uspořádání individuálních porodních pokojů bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami

- třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu

- třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19

- třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje)