Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Nemocnice Prachatice a.s. obhájila recertifikaci systému řízení kvality podle norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 15224:2017

Nemocnice Prachatice a.s. obhájila recertifikaci systému řízení kvality podle norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 15224:2017

Dne 9.11.2022 se v Nemocnici Prachatice, a.s. uskutečnil externí audit na recertifikaci systému řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a dozorový audit ČSN EN ISO 15224:2017, které jsou platné pro poskytování komplexní ambulantní a lůžkové léčebné a ošetřovatelské péče, základních diagnostických metod a doplňkových služeb. Tento periodicky opakující se proces certifikace garantuje schopnost důsledně poskytovat péči, která splňuje nejen potřeby pacienta, ale také zákonné a regulační požadavky. 

Cílem externího auditu bylo ověřit shodu systému managementu s požadavky ISO normy; ověřit schopnost organizace zajistit plnění požadavků zákonů, předpisů a smluv; ověřit funkčnost systému; ověřit, zda je systém zaveden a funkční; stanovit efektivnost systému managementu, to vše ve shodě s vymezenými požadavky evropského standardu.

Touto cestou vedení nemocnice děkuje zaměstnancům Nemocnice Prachatice, a.sza vzornou přípravu, odpovědný přístup k auditu a plnění podmínek integrovaného systému řízení managementu podle norem ISO.