Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Nemocnice Písek rozšířila léčbu nádorů

Nemocnice Písek rozšířila léčbu nádorů

Onkologičtí pacienti z Písku a okolí už nemusejí za aplikací některých specializovaných léčiv cestovat až do Českých Budějovic, jako tomu bylo ještě v minulém roce. Díky Nemocnici Písek, která se stala novým Regionálním onkologickým centrem, mají dostupnou už i biologickou léčbu nádorů.

Písecká nemocnice poskytuje už řadu let komplexní péči o onkologicky nemocné – od vyšetření, přes chirurgický zákrok, po následnou léčbu. Oddělení klinické onkologie provozuje 2 ambulance, kde nemocné léčí pomocí hormonální léčby a chemoterapie. V podobě Regionálního onkologického centra se tyto kompetence ještě rozšířily a nově zde nabízí i takzvanou biologickou léčbu.

„V rámci Regionálního onkologického centra nově zajišťujeme i vybrané přípravky s cytostatiky pro léčbu určitého nádoru prsu a kolorekta neboli tlustého střeva a konečníku. Ještě donedávna pro ně pacienti z Písecka museli jezdit do českobudějovické nemocnice, která k tomu byla jako jediná v kraji kompetentní. Nyní to lze i v Písku,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan.

Cytostatika jsou látky, které zpomalují nebo zastavují růst a dělení buněk, takže zhoubný nádor přestane růst a šířit se dále do těla. Písecká nemocnice může  léčiva s jejich obsahem nejen aplikovat, ale i připravovat. Protože jde o vysoce účinné, ale v neředěné formě i velmi nebezpečné látky, připravují je pracovníci nemocniční lékárny ve sterilních prostorách v bezpečnostním podtlakovém boxu se speciální technologií proudění vzduchu a odtahem mimo prostor. „Pro přípravu a uchovávání léčiv s obsahem cytostatik jsme museli splnit přísné požadavky na vybavení pracoviště. Nemocnice také zajistila pro pracovníky nezbytné ochranné pracovní pomůcky, například speciální ochranné obleky, chemoprotektivní rukavice a respirátory. Zároveň jsme na tomto pracovišti přijali řadu bezpečnostních opatření, abychom dodrželi vysoké nároky na sterilitu prostředí,“ sdělila Monika Pourová, vedoucí farmaceut Nemocnice Písek.

K aplikaci léčiv dochází na Oddělení klinické onkologie. „Naše oddělení pečuje přibližně o tři tisíce pacientů, kteří buď podstupují léčbu, nebo docházejí na pravidelné kontroly po jejím ukončení. Nejčastěji se léčí s nádory trávicího traktu, prsů, plic a prostaty, stejně jako jinde v České republice. Každý případ posuzujeme zvlášť a podle typu nádoru i stavu pacienta volíme vhodnou terapii. Stejně tomu bude i s novou biologickou léčbou – rozhodující bude její vhodnost pro konkrétní případ,“ řekla primářka Oddělení klinické onkologie Nemocnice Písek Taťána Fischerová.