Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Nemocnice investovala do svého rozvoje stovky milionů

Nemocnice investovala do svého rozvoje stovky milionů

Moderní přístroje, nové pokoje, krásnější prostředí – písecká nemocnice se v uplynulých letech výrazně proměnila. Do svého rozvoje investovala jen během posledních pěti let v součtu více než 200 milionů korun s cílem zvýšit komfort pacientů při jejich hospitalizaci nebo návštěvě ambulancí a samozřejmě kvalitu.

Jedním z nejvýznamnějších projektů modernizace písecké nemocnice bylo vybudování nového Pavilonu Q, který slouží laboratořím. V objektu mají své prostory oddělení klinické biochemie, klinické mikrobiologie a hematologicko-transfuzní oddělení, které byly jako poslední primariáty soustředěny mimo areál nemocnice. „Největší výhodou Pavilonu Q je jeho připojení k monobloku nemocnice, takže biologické vzorky už několik let nemusíme převážet venkovním prostředím,“ sdělil předseda představenstva Nemocnice Písek MUDr. Jiří Holan, MBA. Doplnil, že investice do stavby a vybavení dosáhla částky 100 milionů korun.

Vedení nemocnice myslelo i na pacienty po operacích, když před několika lety zajistilo rekonstrukci vodoléčby rehabilitačního oddělení. Za 20 milionů korun nechalo přestavět bazén v suterénu Pavilonu L, zmodernizovat vodoléčebný sál, vyměnit vzduchotechniku a vybudovat denní místnost a toalety pro personál i pacienty.

„Další dvacetimilionová investice mířila do počítačového tomografu neboli CT. Staré zařízení už po deseti letech dosluhovalo a pro pacienty se podařil sehnat nejmodernější přístroj, který významně zkracuje dobu vyšetření. Rok nato nemocnice koupila novou magnetickou rezonanci za třicet milionů korun,“ uvedla Ing. Dana Čagánková, členka představenstva Nemocnice Písek.

Vedle moderních přístrojů a vybavení se nemocnice stará také o vzhled celého areálu. Společně s Jihočeským krajem a městem Písek zkultivovala za 25 milionů korun prostředí v okolí a rozšířila parkování pro zdravotníky i klienty nemocnice. Vedle toho zrekonstruovala venkovní osvětlení a instalovala úsporná svítidla. A dále obnovila kapli – nejstarší samostatně stojící budovu v areálu, která dnes slouží například předporodním kurzům, cvičení nebo setkání kaplanů. Vybudovalo se nové očkovací a odběrové centrum, pokoje lůžkových oddělení se postupně dovybavují vlastním sociálním zázemím. Rozpracovaný je projekt otevřeného pavilonu rehabilitace s relaxační zahradou.

Od loňského roku nemocnice rekonstruuje patologii za přibližně 50 milionů korun. Obdobnou částku letos vydá na nákup přístrojové techniky. Největší investicí letošního a příštího roku je ale nový urgentní příjem, tzv. Emergency. Hotový má být v roce 2024 a jeho zřízení je zcela zásadním krokem ke zkvalitnění péče o akutní pacienty. Ti budou ošetřeni bez zbytečných prodlev na jednom centrálním místě. „Urgentní příjem představuje pro veřejnost jistotu nepřetržité odborné péče v plném rozsahu. Je velmi efektivní jak pro pacienty, tak pro ošetřující personál,“ sdělil Jiří Holan.