Project Milenial featuring news blogs and tutorials Adjustable Beds – Not Just For The Elderly! How A Dermatologist Can Help With Acne Problems Aromatherapy And Kids Amazingly Simple Skin Care Tips For People With Acne
Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Nemocnice České Budějovice obměnila kardioangiografický přístroj určený k zobrazení srdečních a cévních struktur

Nemocnice České Budějovice obměnila kardioangiografický přístroj určený k zobrazení srdečních a cévních struktur

Nemocnice České Budějovice, a.s. instalovala v nově rekonstruované katetrizační laboratoři českobudějovického kardiocentra nový kardioangiografický přístroj určený primárně k zobrazení srdečních a cévních struktur v hodnotě 20 630 500,- Kč včetně DPH. 

Jedná se o „high-end“ rentgenový přístroj Azurion 7 firmy Philips, který má oproti předchozímu přístroji řadu výhod. Mezi ty nejvýznamnější patří redukce dávky škodlivého ionizujícího záření o neuvěřitelných 40%. To je dobrá zpráva pro pacienty, ale ještě lepší pro lékaře a sestry, kteří s tímto přístrojem každodenně pracují. Dalším velmi významným zlepšením je možnost zkrácení doby vyšetření z dosavadních 10-15 minut na 5-10 minut.  Jen pro zajímavost, koronární tepny je na tomto přístroji možno zobrazit ve všech potřebných projekcích jediným nástřikem trvajícím maximálně 6 vteřin,“ uvedl ředitel Kardiocentra Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Ladislav Pešl.

Přístroj je rovněž vybaven zcela novými softwarovými aplikacemi, které umožňují on-line nebo off-line integraci výsledků a nálezů jiných vyšetřovacích metod, např. CT. Díky tomu je možné na tomto přístroji jak operovat, tak se řídit jeho zobrazovacími schopnostmi, ale v jakékoliv fázi operačního výkonu užít paralelně i 3D model získaný z vyšetření pomocí CT. „Můžeme tak v současné době provádět výkony, které byly na předchozím přístroji neproveditelné. Tento přístroj je rovněž softwarově vybaven i pro použití v neuroradiologii a slouží také jako záložní přístroj pro potřeby neurointervenčních radiologů při řešení cévních mozkových příhod. Na tomto přístroji lze provádět i všechny rutinní intervenční výkony na periferních tepnách. Medicínsky jsme se tak ocitli na samém vrcholu technologického vybavení, zcela srovnatelném se špičkovými světovými kardiocentry. V České republice takto vybavené pracoviště zatím nenajdeme,“ sdělil generální ředitel Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.

Tento přístroj má pro českobudějovické kardiocentrum zcela klíčovou a nezastupitelnou roli. Ročně je zde vyšetřeno bezmála 4 000 pacientů, z nichž přibližně 1 700 dostane stent, okluder, stentgraft nebo chlopeň. Dalších přibližně 600 pacientů je operováno na Oddělení kardiochirurgie a hrudní chirurgie. Špičkoví pracovníci katetrizační laboratoře touto investicí dostávají pro svoji práci to nejlepší možné vybavení,“ dodal hejtman Jihočeského kraje MUDr. Martin Kuba.