Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Lékaři písecké nemocnice úspěšně pečují o desítky pacientů s transplantovanou ledvinou

Lékaři písecké nemocnice úspěšně pečují o desítky pacientů s transplantovanou ledvinou

Ledviny jsou nejčastěji transplantovaným orgánem. První transplantace ledviny v ČR byla provedena v Hradci Králové v roce 1961, nebyla úspěšná. Ta první úspěšná proběhla v roce 1966 v IKEM v Praze – Krči. V roce 2020 bylo v České republice transplantováno 443 ledvin, o rok později 415. Nejvíce výkonů se provádí v pražském IKEM, vloni to bylo 306 výkonů. Čekací doba na novou ledvinu je v ČR průměrně 2 roky, to je méně než v jiných evropských zemích.

MUDr. Zdeněk Hobzek, primář Hemodialyzačního oddělení Nemocnice Písek:

Transplantace je doporučena pacientům po selhání ledvin a ve většině případů ji lékaři upřednostňují před hemodialýzou. Ideální je transplantace od žijícího příbuzného se shodnou krevní skupinou a dalšími faktory. Snahou lékařů je nemocného diagnostikovat včas a připravit a zařadit na čekací listinu ještě před zahájením hemodialýzy. Nová ledvina se neukládá na místo původních ledvin, ale do levé nebo pravé jámy kyčelní, mimo břišní dutinu. Je připravena pracovat ihned po transplantaci, někdy to však trvá i několik týdnů. Samotná operace trvá 3 až 6 hodin a provádí se ve specializovaných centrech. Pro píseckou spádovou oblast to je v pražském IKEM. Po zhruba čtrnáctidenní hospitalizaci je pacient propuštěn a ambulantně sledován ve spádové nefrologické ambulanci.

Nemocnice Písek je se svou nefrologickou ambulancí a hemodialyzačním oddělením zapojena do dialyzačně-transplantačního programu od roku 1992. Letos tomu bude 30 let, kdy zahájilo činnost dialyzační středisko a v průběhu prvního roku činnosti jsme měli prvého transplantovaného pacienta. V minulém roce se podařilo odeslat 10 nemocných, kterým byla ledvina transplantována. Mezi nimi jsou i příjemci ledviny od žijícího dárce, nejčastěji příbuzného. Z transplantačního centra se vracejí do naší péče a ve spádovém okrese Písek nyní žijí desítky úspěšně léčených pacientů.

Jedním z nich je osmapadesátiletý Stanislav Pilát z Tálína. Aktivně žijící a pracující muž, který podstoupil náhradu funkce ledvin na hemodialyzačním středisku písecké nemocnice, více než rok si prováděl výkony sám v domácím prostředí (tzv. domácí dialýzu) a následně mu byla úspěšně transplantována ledvina.

 

Transplantace ledvin

Transplantace představuje pro pacienta nejlepší variantu léčby selhání ledvin. Pokud transplantovaná ledvina funguje, není nutné nadále jej léčit dialýzou.

Při transplantaci je z těla dárce odebrána ledvina, kterou chirurg uloží do těla příjemce – pacienta, kterému ledviny selhaly. Ledvina se umísťuje do břišní dutiny, připojí na cévní systém a na močové cesty a následně přebírá funkce nemocných ledvin. Transplantace ledviny je operací s vysokou úspěšností, průměrná doba přežívání transplantované ledviny je 10 let. Po transplantaci je nutné užívat léky – imunosupresiva.

Ledviny pro transplantaci jsou získávány buď od žijících dárců – nejbližší tkáňovou shodu mají členové rodiny (pokrevní příbuzní), ale vhodnými dárci mohou být i nepokrevní příbuzní (např. manželé) nebo dobří přátelé. K transplantaci lze použít i ledvinu z těla člověka, který právě zemřel. Dárcem může být dospělý člověk starší 18 let bez zdravotních problémů, se stejnou krevní skupinou, jakou má příjemce.

Ne každý pacient může transplantaci podstoupit. Nalezení vhodné ledviny od dárce může trvat i delší dobu – závisí to mimo jiné i na tom, zda darovaná ledvina bude pocházet od žijícího nebo zemřelého dárce. Průměrná čekací doba na transplantaci je v ČR přibližně dva roky. Pacient zařazený na tzv. čekací listinu musí být nepřetržitě na příjmu a poté, co je vyzván, musí být schopen rychle se dostavit na specializované pracoviště. Čekání na transplantaci ledviny od žijícího dárce může být kratší, ale jak dárce, tak příjemce musejí být vyšetřeni.

Někdy se může transplantace provést ještě před zahájením dialyzační léčby, pak mluvíme o tzv. preemptivní transplantaci. Vlastní výkon transplantace ledviny je přibližně tříhodinová operace. Většina transplantovaných ledvin začne okamžitě pracovat, ale nemusí vždy začít hned pracovat. V takovém případě pravděpodobně bude na krátkou dobu po transplantaci ještě nutné provádět dialýzu. Po transplantaci musí pacient užívat předepsanou medikamentózní léčbu a docházet na pravidelné kontroly do transplantačního centra, kde se sleduje, jak nová ledvina pracuje. Tomu se přizpůsobí i následná léčba. Interval návštěv transplantačního centra se v případě zdárného vývoje léčby postupně prodlužuje.