Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Kongres Budějovice kazuistické se poprvé konal bez fyzické přítomnosti posluchačů. Nemocnice České Budějovice jej realizovala v online formě

Kongres Budějovice kazuistické se poprvé konal bez fyzické přítomnosti posluchačů. Nemocnice České Budějovice jej realizovala v online formě

Ve čtvrtek 1. října se v prostorách vzdělávacího centra Nemocnice České Budějovice, a.s. uskutečnil sedmý ročník kongresu Budějovice kazuistické, který tradičně pořádá českobudějovická nemocnice společně se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními byl kongres pro registrované účastníky vysílán živě na internetu.

Kongres je určen pro lékaře mladší pětatřiceti let, zdravotní sestry a další odborníky ze všech oblastí medicíny (radiologie, fyzioterapie a tak dále). Cílem akce je umožnit kolegům prezentovat výsledky své práce dobře uchopitelnou formou kazuistik či porovnat výsledky
s kolegy z jiných nemocnic.

Organizace sedmého ročníku Budějovice kazuistické byla ovlivněna pandemií COVID-19. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními byla akce přenášena v online formě bez fyzické přítomnosti pasivních účastníků. Těch bylo v tomto roce registrováno více než 700. „Rozhodnutí o změně formy z prezenční na „digitální“ padlo před pár desítkami hodin. Díky nevídanému nasazení celého organizačního týmu v čele s MUDr. Tomášem Hauerem a přijetí této výzvy ze strany všech přednášejících byl v 8:00 spuštěn živý přenos na dvou paralelních kanálech,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.   

Přednesená sdělení byla z rozmanitých odborností, například ortopedie a traumatologie, chirurgie, gynekologie, intenzívní medicíny, vnitřního lékařství a gastroenterologie, dětského lékařství, kardiovaskulární medicíny, neurooborů či infekčního lékařství. Sesterská sdělení napříč obory byla tematicky uvozena připomenutím letošního roku sestry, který byl Světovou zdravotnickou organizací vyhlášen na počest 200. výročí narození Florence Nightingalové.

„Jsem moc rád, že vzdělávání zejména mladších zdravotníků jihočeských nemocnic se nám daří realizovat navzdory nelehké epidemiologické situaci,“ uzavírá MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., který společně s děkankou ZSF JU Mgr. Ivanou Chloubovou, Ph.D. převzal nad akcí záštitu.