Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

K Evropskému antibiotickému týdnu se tradičně připojí i Antibiotické středisko Nemocnice České Budějovice, a.s.

K Evropskému antibiotickému týdnu se tradičně připojí  i Antibiotické středisko Nemocnice České Budějovice, a.s.

V pondělí 18. listopadu se uskuteční tradiční Evropský antibiotický den, který je pro svou významnost od roku 2012 prodloužen na Evropský antibiotický týden. K osvětové akci se každoročně připojuje také Antibiotické středisko Nemocnice České Budějovice, a.s. ve spolupráci s nemocniční lékárnou. Ani letos tomu nebude jinak.

„Uskutečňují se edukativní semináře pro lékaře, v čekárnách ambulancí jsou umístěny plakáty upozorňující na nesprávné zacházení s antibiotiky. V terminálu nemocnice je umístěn spot s analogií zbytečně rozsvícené žárovky během dne, která pak nesvítí v nočním čase, stejně jako budou neúčinná antibiotika v době, kdy jejich zbytečným podáváním naroste antibiotická rezistence původců natolik, že nebudou účinná,“ uvádí předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.

V Nemocnici České Budějovice funguje Antibiotický tým, který se celoročně pravidelně schází k řešení problematiky přístupu k antibiotickým terapeutickým postupům a nakládání
s antibiotiky v nemocnici. „Problém je daleko komplexnější, neboť antibiotika jako degradační produkty se dostávají do přirozeného životního prostředí i cestou rostlinné
a živočišné výroby, jejich metabolity i celé molekuly lze detekovat v odpadních vodách. Vyhnout se jejich účinku je tedy doslova nemožné,“
dodává vedoucí Antibiotického střediska Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Magdalena Horníková.

Některá antibiotika navíc působí přímo toxicky na některé orgánové systémy (sluchový aparát, ledviny, centrální nervový systém). Je proto nutná trvalá osvěta v globální snaze snižovat nejednoznačnou antibiotickou preskripci. „Řada situací okamžité podání antibiotika nevyžaduje, lze vyčkat na výsledky pomocných vyšetřovacích metod a podání antibiotika poté volit co možná cíleně. Každé podání znamená usmrcení řady bakteriálních druhů, které jsou součástí běžného (mnohdy prospěšného) mikrobiálního osídlení (mikrobiom). To pak dává prostor k uplatnění právě multirezistentních druhů, které při vyvolání nemoci budou z hlediska terapie vyžadovat daleko razantnější antibioterapii, která roztáčí spirálu rezistence, zvyšuje náklady na terapii a zatěžuje organizmus i prostředí,“ upozorňuje MUDr. Magdalena Horníková.

Na hrozbu nárůstu antibiotické rezistence upozorňuje již řadu let Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). V listopadu loňského roku zveřejnilo studii
o předpokladu, že každoročně v Evropě zemře zhruba 33 tisíc lidí v důsledku infekce způsobené multirezistentním původcem.

„Pokud se trend přístupu k užívání antibiotik nezmění, bude v budoucnu na takovéto infekce umírat více lidí než na kardiovaskulární a nádorová onemocnění. Vlastním přičiněním se tak dostáváme do předantibiotické éry. Přitom je zcela neoddiskutovatelné, že včasné a cílené podání antibiotika znamená záchranu lidského života,“ varuje MUDr. Horníková.

Evropský antibiotický den/týden byl stanoven za účelem oslovit a ovlivnit širokou laickou
i odbornou veřejnost, podávat důkazy o dopadech nadbytečné spotřeby antibiotik a pokusit se omezit nepříznivý vývoj v jejich spotřebě s dopadem nárůstu rezistence mikroorganizmů.