Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Jihočeský kraj podpořil Nemocnici Dačice

Jihočeský kraj podpořil Nemocnici Dačice

Nemocnice Dačice, a.s. obdržela v roce 2020 vyrovnávací platbu za závazek veřejné služby. Účelem dotace je částečná úhrada nákladů spojených s výkonem činností Nemocnice Dačice, a.s. jako závazek veřejné služby: Lékařská pohotovostní služba (LPS) pro děti a dorost a LPS pro dospělé a činností nehrazených zdravotními pojišťovnami.

Tato podporovaná činnost je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje částkou 10 260 000,- Kč.

Lékařská pohotovostní služba pro dospělé a pro děti a dorost představuje veřejnou službu, která není plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Jihočeský kraj, jako zakladatel, pokrývá Nemocnici Dačice, a.s. touto podporou vzniklou finanční ztrátu.