Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Jihočeské nemocnice pozastavují další objednávání samoplátců na testy PCR

Jihočeské nemocnice pozastavují další objednávání samoplátců na testy PCR

Všechny jihočeské nemocnice pozastavují nové objednávání samoplátců na PCR testování bez lékařské indikace. Důvodem je náhlé páteční nařízení MZČR o regulaci ceny, která je nižší než skutečné celkové náklady na odběr, laboratorní testy, provoz odběrového místa, dopravu vzorků do externí laboratoře, dezinfekci, likvidaci infekčního odpadu, veškerou administraci, osobní náklady, ochranné prostředky v době epidemie a další náklady.

O úhradách těchto nákladů, které nejsou věstníkem regulovány, jednáme s MZČR. Samoplátcům, kteří do dnešního dne byli již objednáni a případně již předem zaplatili za vyšetření, budou ještě odběry provedeny za regulovanou cenu, tedy za 1756 Kč. Rovněž těm, kteří uhradili v pátek vyšší cenu, rozdíl vrátíme. Například ve strakonické nemocnici byly provedeny již o víkendu objednaným občanům odběry za sníženou cenu.

Od počátku epidemie COVID-19 se jihočeské nemocnice rozhodly okamžitě vybudovat odběrová místa, zajišťovat odběry a jejich vyšetření pro indikované pacienty s tím, že část nákladů, které nehradí zdravotní pojišťovny, dokrývají z úspor svého hospodaření. Bylo by neseriózní ze dne na den odmítnout samoplátce, kteří jsou již objednáni a zaplatili předem za vyšetření, které potřebují kvůli svému vycestování za prací do zahraničí. Všechny nemocnice pečlivě sledují své náklady a hospodaří úsporně. Mají proto dlouhodobě vyrovnané hospodaření na rozdíl od řady fakultních a regionálních nemocnic, kterým ekonomickou ztrátu opakovaně dokrývají buď MZČR, kraje či jiní zřizovatelé.

Pro své pacienty, kteří vyšetření potřebují ze zdravotní indikace, budou nemocnice dále tuto péči poskytovat do skončení epidemie. To bude možné v plném rozsahu mimo jiné i proto, že
nebudou muset dotovat další stovky vyšetření bez lékařského zdůvodnění, která nejsou z nařízení vlády pro nemocnice povinná, anebo nedojde k objasnění úhrad zbylých neregulovaných nákladů.

Budeme se snažit najít i nadále nějaké rozumné ekonomicky únosné řešení, jak nabídnout jihočeským pendlerům a dalším samoplátcům PCR testy, které potřebují. Za tímto účelem budeme jednat s MZČR, zda tyto služby nezohlední v novele úhradové vyhlášky nebo jiným způsobem. Má-li trvat povinnost testování pendlerů a dalších klientů bez zdravotní indikace i nadále, je třeba najít cestu, jak to umožnit i v našich nemocnicích.