Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Jihočeské nemocnice povolují od 25. května návštěvy pacientů

Jihočeské nemocnice povolují od 25. května návštěvy pacientů

Od pondělí 25. května se po necelých třech měsících znovu otevírají návštěvám všechny jihočeské nemocnice

„Díky příznivé epidemiologické situaci a nařízení MZČR umožníme od pondělí 25. května návštěvy veřejnosti. Ve snaze ochránit naše pacienty, jejich rodiny i zaměstnance našich nemocnic prosíme veřejnost o dodržování následujících pravidel:

  • Všichni návštěvníci by měli být zdraví

Prosíme, aby odložili svou návštěvu, pokud se cítí nemocní, především pokud mají některý
z příznaků: Kašel, rýma, zvýšená teplota nad 37 ⁰C, bolest v krku, bolesti svalů, ztráta chuti, čichu.

  • Počet návštěvníků a délka návštěvy by měly být omezeny na minimum

Doporučujeme maximálně 2 osoby k lůžku na 15 minut.

  • Během návštěvy je povinné používat ochranu nosu a úst (roušku).
  • Vždy při příchodu na oddělení nemocnice a při odchodu z návštěvy je zapotřebí si řádně umýt ruce teplou vodou a mýdlem nebo použít dezinfekční gel.

I nadále žádáme veřejnost o omezení počtu doprovodů pacientů k vyšetření na 1 osobu,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.

„Návštěvní doba zůstává v původním režimu, tedy dle nastavení jednotlivých nemocnic. Prosíme všechny návštěvníky, aby se řídili pokyny personálu daného zařízení. O výjimkách rozhoduje vždy primář oddělení,“ doplnil člen představenstva holdingu Jihočeské nemocnice, a.s Ing. Michal Čarvaš, MBA.