Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Informace o organizaci zdravotní péče od 20. dubna 2020

Informace o organizaci zdravotní péče od 20. dubna 2020

Jako reakce na stávající postup a doporučení Ministerstva zdravotnictví a vlády ČR přistupuje
Nemocnice Tábor, a.s. k postupnému přibližování normálního chodu nemocnice, a to v následujících krocích:
Od 20. dubna dojde k postupnému obnovování plánované péče jak hospitalizační, tak ambulantní.
Částečně se otevře kapacita ortopedického oddělení a kapacita i pro další operační obory jako je chirurgie, urologie, ORL a gynekologie.
I nadále zůstává fungovat odběrové místo před nemocnicí a třídící centrum pro všechny návštěvníky nemocnice. V činnosti zůstává také respirační infekční ambulance. Nadále bude nemocnice provozovat samostatnou lůžkovou stanici pro pacienty s podezřením na COVID a to včetně lůžek intenzivní péče. K tomu se znovu otevírá stanice infekčního oddělení.
Další uvolnění předpokládá nemocnice za několik týdnů dle vývoje situace.
Je umožněna přítomnost třetích osob u porodu při splnění určitých podmínek vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Děkujeme všem zaměstnancům i pacientům za trpělivost a shovívavost při zvládání této vypjaté
situace.


Vedení Nemocnice Tábor, a. s.