Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Evropská organizace ocenila píseckou péči o lidi s mrtvicí

Evropská organizace ocenila píseckou péči o lidi s mrtvicí

Evropská organizace ESO ocenila vynikající péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou v Nemocnici Písek. Certifikát, který v uplynulých dnech udělila nemocničnímu iktovému centru, svědčí o jediném: nemocnice dává pacientům s mrtvicí co největší šanci na vysokou kvalitu dalšího života. Daří se jí to díky ošetření bez zbytečných prodlev na jednom centrálním místě – takzvaném urgentním příjmu.

Urgentní příjem je hlavní součástí akutní péče o pacienty s mrtvicí a zaručuje jim nepřetržitou odbornou péči v plném rozsahu. „Urgentní příjem zajistí co nejrychlejší postup při diagnostice a léčbě osob s mozkovou mrtvicí. Jakmile ji lékař zdravotnické záchranné služby diagnostikuje, zavolá na takzvaný iktový telefon do naší nemocnice, který u sebe nosí aktuálně sloužící neurolog. Ten se okamžitě poté dostaví na urgentní příjem našeho iktového centra, kam záchranka pacienta přiveze. Následuje rychlé laboratorní vyšetření, neurologické vyšetření a CT mozku a mozkových cév. Během krátké doby, řádově minut, je tak zjištěn stav a rozsah mozkové příhody. Neurolog pak může navrhnout a zahájit cílenou léčbu, na které se často podílejí také další odborníci, a to okamžitě. Čas totiž hraje naprosto zásadní roli v úspěchu léčby,“ vysvětlil podstatu urgentního příjmu MUDr. Robert Rezek, vedoucí lékař Iktového centra Nemocnice Písek, a. s.

Certifikát kvality péče o pacienty s mrtvicí a jinými cévními onemocněními mozku byl nemocnici udělen na příštích pět let. „Naše iktové centrum pečuje o pacienty s cévní mozkovou příhodou nadstandardně a nemocným dává co nejlepší šanci na vysokou kvalitu dalšího života. Ocenění evropské organizace ESO je dokladem špičkové práce lékařů i sester a vizitkou jejich dlouhodobého společného úsilí,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

ESO je celoevropskou nevládní organizací sdružující lékaře, vědce i další organizace, které se zabývají cévními mozkovými chorobami. Jejím cílem je snížit zátěž způsobenou mrtvicí. Usiluje o zlepšování kvality léčby pacientů s mrtvicí, stanovuje standardní postupy péče a věnuje se i vzdělávání zdravotníků.

Cévní mozková příhoda je v současnosti nejčastější příčinou nepohyblivosti osob vyšších věkových kategorií a třetí nejčastější příčinou úmrtí v zemích Evropské unie. V České republice připadá na 100 tisíc obyvatel 350 cévních mozkových příhod za rok, což představuje jeden z nejvyšších výskytů tohoto onemocnění na světě.