Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Dobrovolníci ve Strakonické nemocnici přinášejí radost pacientům

Dobrovolníci ve Strakonické nemocnici přinášejí radost pacientům

Na oddělení následné péče v Nemocnici Strakonice, a.s., docházejí dobrovolníci, kteří pomáhají pacientům zpříjemnit pobyt a zkrátit dlouhou chvíli. Těmito dobrovolníky jsou středoškolští studenti, kteří ve svém volném čase navštěvují pacienty a nabízejí jim pestřejší program.

Dobrovolníci přinášejí pacientům společnost a radost svou přítomností. Povídají si s nimi, čtou jim z knih a časopisů, sledují společně televizní programy, hrají společenské hry a pomáhají jim zkrátit dlouhé chvíle. Jejich zájem a péče jsou pro pacienty nesmírně důležité, přinášejí do nemocničního prostředí pozitivní energii a lidské teplo.

Aby studenti měli potřebné dovednosti a energii k pomoci našim pacientům, snažíme se je také vzdělávat. V uplynulých dnech absolvovali kurz první pomoci, který jim poskytl cenné znalosti a dovednosti pro případ nouzových situací. Tento kurz je součástí jejich přípravy na dobrovolnickou práci a zajišťuje, že budou schopni poskytnout základní pomoc, pokud to bude potřeba.

Hlavní sestra, Mgr. Edita Klavíková, MBA, si program chválí: „Pacienti oceňují návštěvy dobrovolníků. Jejich přítomnost vnáší mnoho lidského kontaktu a pacient tak lépe překlene náročné chvíle na nemocničním lůžku. Dobrovolníci nejenže zkracují dlouhé chvíle našim pacientům, ale také jim dávají pocit, že nejsou sami a že na nich někomu záleží. Často dokáží posílit duševní pohodu pacientů a hlavně změnit jejich postoj k aktivní spolupráci na uzdravení, především v oblasti rehabilitace.“

Nemocnice Strakonice si práce dobrovolníků velmi váží. Tento program ukazuje, jak mohou mladí lidé pozitivně ovlivnit životy druhých a zároveň získávat cenné zkušenosti pro svůj vlastní rozvoj. Dobrovolníci začali do nemocnice docházet letos na konci zimy. Jedná se o zhruba 20 studentů Gymnázia Strakonice. Děkujeme jim za jejich pozitivní přístup k životu a zájem o lidi, kterým svým nadšením zpříjemňují léčení a pobyt ve zdravotnickém zařízení.