Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Českobudějovická radnice vzdá hold neonatologickému oddělení, předčasně narozeným dětem i jejich rodičům

Českobudějovická radnice vzdá hold neonatologickému oddělení, předčasně narozeným dětem i jejich rodičům

K oslavám Světového dne předčasně narozených dětí se v pátek 9. listopadu připojí radnice města České Budějovice. Stejně jako mnohé významné světové objekty (například Eiffelova věž či
The Empire State Building) bude nasvícena purpurovou barvou. Poctí tak mimo jiné
i Neonatologické oddělení Nemocnice České Budějovice, které se řadí mezi velice úspěšná pracoviště svého druhu v České republice.

 

Poskytuje specializovanou neonatologickou péči novorozencům ze spádové oblasti Jihočeského kraje, ale také části kraje Vysočina. Tým lékařů a sester pod vedením primáře MUDr. Milana Hanzla, Ph.D., dokáže zachránit miminka od hranice životaschopnosti a s porodní váhou kolem 500 gramů.

„O významnosti tohoto oddělení svědčí i jeho dlouhá historie – první oddělení intenzivní péče o novorozence v Československu bylo totiž vybudováno právě v jihočeské metropoli a to věhlasným pediatrem (a nefrologem) prof. MUDr. Velemínským, CSc,“ upozorňuje mluvčí Nemocnice České Budějovice Bc. Iva Nováková, MBA. „Tento průkopník neonatologie v českých zemích byl letos vyznamenán státním vyznamenáním a obdržel Medaili Za zásluhy.“

Nemocnice České Budějovice zve v pátek 9. listopadu po setmění k radnici všechny zájemce, kteří svou účastí vzdají společně s vedením města hold lékařům a sestřičkám českobudějovické neonatologie, rodičům předčasně narozených dětí a hlavně těm největším bojovníkům – samotným předčasně narozeným dětem.

S projektem nasvícení budov purpurovou barvou přišla před několika lety organizace Nedoklubko, která již 16 let podporuje rodiče po předčasném porodu. Tato organizace spolupracuje se všemi perinatologickými centry v ČR, je jedním z 65 aktivních členů mezinárodní organizace EFCNI, spolupracuje s Českou neonatologickou společností ČSL JEP. Nedoklubko realizuje několik projektů, vydalo terapeutickou knihu Vítej, kulíšku a pravidelně vydává časopis pro rodiny nedonošených dětí s názvem Nejste v tom sami. Spolupracuje s odborníky z řad neonatologů, psychologů, dětských neurologů, pediatrů a dalších zdravotnických i nezdravotnických profesí.
V neposlední řadě, v duchu svého podtitulu „Nejste v tom sami“, také sdružuje rodiče předčasně narozených dětí a tuto komunitu udržuje.

Na jihu Čech má Nedoklubko dvě koordinátorky, které jsou v úzkém kontaktu s oddělením českobudějovické neonatologie. V Českých Budějovicích také pořádá různé podpůrné akce. Například 15. listopadu bude od 16 hodin v kostele Panny Marie Růžencové v Českých Budějovicích vedena Mše svatá za nedonošené a nenarozené děti. Odpoledne spoluorganizuje Křesťanské rodinné centrum Petrklíč.