Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Budoucí sestřičky čeká maturita na odděleních i v kapli

Budoucí sestřičky čeká maturita na odděleních i v kapli

Devětadvacet studentek a jeden student Střední zdravotnické školy Písek budou od 10. do 14. května skládat v písecké nemocnici praktickou část maturitní zkoušky. Letos poprvé budou svou práci obhajovat v nemocniční kapli.

Od 6.00 na oddělení, v 11:00 při obhajobě. Tak lze stručně shrnout průběh maturitní zkoušky budoucích praktických sester. Na oddělení předvedou, jak se dokáží postarat o pacienty. Tuto činnost následně obhájí před porotou v nemocniční kapli.

Ráno si vylosují pokoj s pacienty, o které se celé dopoledne budou starat. Nejprve bude jejich úkolem stanovit ošetřovatelský problém na základě informací ze zdravotnické dokumentace, nebo od staniční sestry. Dále zajistit všechny výkony, které jsou momentálně u pacientů naordinovány a které jsou v kompetenci praktické sestry, neboli zdravotnického asistenta. V poločase své práce na oddělení budou mít prostor na dopracování zdravotnické dokumentace. Jejich úkolem bude doplnit informace o stavu pacienta v daném okamžiku, tedy například dopsat výsledky vyšetření, zaevidovat podané léky, zhodnotit základní potřeby nemocných... Splnění svého ošetřovatelského problému pak budou obhajovat před maturitní komisí od jedenácti hodin,“ sdělila Mgr. Květoslava Slabáková, hlavní sestra Nemocnice Písek, a. s.

Praktické maturitní zkoušce bude přihlížet sestra z oddělení, na kterém zkouška proběhne. Ta se následně zúčastní i obhajoby studentské práce, společně s dalšími členy maturitní komise. „Prostředí nemocnice i část zdejšího personálu není studentům zdravotnické školy cizí. Znají je díky praktické výuce u lůžek, kterou jim umožňujeme. Proto věřím, že maturitní zkoušku snadno zvládnou,“ doplnil MUDr. Jiří Holan, MBA, předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s.