Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

SVĚTOVÝ DEN HYGIENY RUKOU 2019

SVĚTOVÝ DEN HYGIENY RUKOU 2019

Nemocnice Tábor, a. s. se jako každý rok připojí ke Světovému dni hygieny rukou, který si se Světovou zdravotnickou organizací pravidelně 5. května připomínáme.

Letošní rok se oddělení nemocniční hygieny zaměřilo na osvětovou akci ve školách táborského okresu. Několik tříd dětí základní školy jsme již navštívili a další školáci se na nás mohou těšit.

Zábavnou formou přinášíme dětem informace o správné hygieně rukou, o přenosu infekčních onemocnění a mají možnost vyzkoušet si správnou techniku hygieny rukou včetně následné kontroly pod UV lampou. „Vůbec jsem nevěděl, kde všude na nás bacili číhají,“ okomentoval naši návštěvu Davídek z 1.A. ze 2. Základní školy Sezimovo Ústí II. A společně pak děti z celé třídy namalovaly obrázky, jak takový bacil v jejich fantazii vypadá.

Pro ostatní veřejnost jsme ve vstupní hale nemocnice připravili informační tabuli o hygieně rukou a prevenci infekcí.