Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

RADIOLOGICKÉ DNY KARLA CHYLÍKA 2017 V TÁBOŘE

RADIOLOGICKÉ DNY KARLA CHYLÍKA 2017 V TÁBOŘE

Poslední květnovou sobotu proběhl další, již 13. ročník, kongresu  – Radiologické dny Karla Chylíka v hotelu MAS v Sezimově Ústí.

Kongres byl pořádán radiologickým oddělením Nemocnice Tábor, a.s. ve spolupráci s radiologickým oddělením Nemocnice Na Homolce. Účast byla opět velice hojná, celostátní. 180 posluchačů, lékaři, radiologičtí asistenti a sestřičky si vyslechli přednášky v několika blocích, které trvaly od 10:00 do 18:00 na téma radiologie břicha a hlavy. Úroveň přednášek byla opět velice vysoká, zazněly kazuistiky i přednášky vědeckého typu. Kongres i tento rok probíhal s garancí radiologické společnosti a lékařské komory.