Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

PRACHATICKÁ NEMOCNICE MÁ FINALISTKU V SOUTĚŽI NEJ SESTŘIČKA

PRACHATICKÁ NEMOCNICE MÁ FINALISTKU V SOUTĚŽI NEJ SESTŘIČKA

Všeobecnou sestru Marii Kahudovou nominovalo vedení Nemocnice Prachatice, a.s. do soutěže NEJ SESTRIČKA, jejíž generálním partnerem je firma Batist Medical a Královéhradecká lékárna a.s.

Záštitu nad letošním ročníkem převzali: Česká asociace sester – PhDr. Martina Šochmanová, MBA a Bc. Anna Skalická, ministr zdravotnictví MUDr. Miloslav Ludvík, starosta Náchoda Jan Birke, hejtman Králohradeckého kraje Jiří Štěpán, poslankyně PS zdravotního výboru místopředsedkyně Soňa Marková.

O zdravotních sestřičkách se často říká, že jsou to andělé. BATIST Nej sestřička je tedy soutěž těch nejlepších andělů českých zdravotnických a sociálních zařízení, jejíž cílem je vybrat nejlepší zdravotní sestru z odborného hlediska i z pohledu lidského.

Záměrem je vyzdvihnout jejich podstatnou úlohu ve zdravotnictví, profesionalitu a chování nejen k pacientům a vyjádřit jim touto akcí poděkování. 

 

Marie Kahudová, 44 let, Nemocnice Prachatice, a.s.

vedoucí sestra ortopedicko-traumatologické oddělení,

  • Vystudovala SZŠ v Českých Budějovicích, kterou zakončila v roce 1991 maturitní zkouškou;
  • V roce 1991 nastoupila do  NsP Prachatice na pozici – sestra u lůžka na chirurgické oddělení;
  • V roce 1998 se po MD vrátila zpět na chirurgické oddělení do směnného provozu;
  • Od 1. 5. 2002 pracovala jako staniční sestra chirurgického oddělení;
  • V roce 2004 úspěšně dokončila studium PSS – ošetřovatelská péče v chirurgii;
  • Od 1. 1. 2013 pracuje jako vedoucí sestra ortopedicko – traumatologického oddělení;
  • Je vdaná, má dvě dospělé dcery – Mirku a Radku.

Pár slov o soutěži:

Finálový galavečer se uskuteční 7.10.2017 v Náchodě v Městském divadle Dr. J. Čížka.

V porotě zasednou významné osobnosti z kulturního, společenského a politického života jako je Vlastimil Harapes, Kateřina Kornová, Jan Přeučil, Eva Hrušková, Uršula Kluková, ředitelé nemocnic a další.

Disciplíny jsou celkem čtyři. První je představení finalistky, ve druhé, vylosovaný člen poroty, položí finalistce vědomostní odbornou otázku a hodnotí se správnost, pohotovost a leckdy i vtipnost odpovědi.

Třetí soutěžní disciplína je promenáda či přehlídka sesterských současných uniforem a čtvrtá je zatím utajena, až do zahájení galavečera. Finalistky ani porotci neznají její zadání.

Pokud sestru Kahudovou znáte osobně, jistě budete s nominací souhlasit a pošlete ji svůj hlas a pokud jste neměli tu možnost ji poznat, přesto bychom Vás chtěli požádat o Vaši pomoc při hlasování. 

Od 1.9.2017 můžete podporu vyjádřit na stránkách www.nejsestřička.cz, pořadové číslo 1.

Děkujeme předem za vaše hlasy a podporu – kolektiv zaměstnanců Nemocnice Prachatice, a.s.