Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Možnost preventivního vyšetření ledvin využilo v Nemocnici Strakonice pětačtyřicet lidí

Možnost preventivního vyšetření ledvin využilo v Nemocnici Strakonice pětačtyřicet lidí

Ve čtvrtek 14. března zvala nefrologická ambulance Nemocnice Strakonice zájemce z řad široké veřejnosti k preventivnímu vyšetření ledvin. Možnost využilo pětačtyřicet lidí. Akce se uskutečnila v dopoledních hodinách v rámci Světového dne ledvin.

„Ambulance připravila pro návštěvníky zajímavý program. Bylo vidět, že veřejnosti ledviny nejsou lhostejné a že si je vědoma nutnosti prevence. Smyslem celé akce byla prevence vzniku onemocnění ledvin, případně jejich včasný záchyt, neboť nemocné ledviny nebolí. Čím dříve je nemoc ledvin diagnostikována, tím jednodušší je potom léčba a tím nižší je riziko výskytu dalších onemocnění,“ uvádí MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva strakonické nemocnice.

Pracovníci ambulance zájemcům změřili hladinu krevního cukru, cholesterolu, kreatininu, vyšetřili moč, zkontrolovali krevní tlak a stanovili tzv. body mass index (BMI). „Také se zaměřili na rozbor jejich základních rizikových faktorů, jako je třeba kouření, genetické faktory či cukrovka. Na základě posouzených rizik doporučovali zdravotníci případnou změnu životního stylu, pravidelný pohyb, dostatečný příjem tekutin a správné složení stravy,“ dodává MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA.

Nefrologická ambulance je součástí Hemodialyzačního střediska Nemocnice Strakonice, které prošlo v minulých letech významnou rekonstrukcí. Modernizovalo se prostředí střediska i hemodialyzační lůžka a jejich počet se zvýšil na čtrnáct.